SENIORERNAS STYRELSE 2019

Ordförande:

Gunnel Gahmberg
Rödabergsgatan 11 B, 3 tr
113 33 STOCKHOLM
070-719 08 55
e-post: gugge.gahmberg@gmail.com


 

Vice ordförande:

Leila Lindström
Skebokvarnsvägen 265
124 53 Bandhagen
08/99 27 57, mobil 070-718 46 94
e-post: leila.lindstrom@comhem.se


 

Sekreterare:

Kerstin Söderling,
Lyckovägen 6
167 52 Bromma
08 - 25 33 23, 0707 - 97 64 07
e-post: kerstin.soderling@telia.com


 

Kassör:

Inger Persson
Lumagatan 21
120 63 Stockholm,
0705-36 81 92
e-post: Inger.Persson.IP@tele2.se


 

Medlemssekreterare:

Hélène Ewing Ekdahl
Virvelvindsvägen 51
167 67 Bromma,
0723-264205
e-post: heleneew@gmail.com


 

Dansverksamhet:

Lucy Källebring
Engelbrektsvägen 26b,
177 51 Järfälla
08-580 168 58
e-post: lucy.kallebring@comhem.se

Gunnel Gahmberg
Rödabergsgatan 11 B, 3 tr
113 33 STOCKHOLM
070-719 08 55
e-post: gugge.gahmberg@gmail.com

Astrid Salström
Drachmansgatan 32,
168 49 Bromma
0706-55 74 02
e-post: asahstrom@tele2.se


 

Kursverksamhet:

Naemi Hedlund
Axvägen 37
175 64 Järfälla
08-400 59 680, mobil 073-433 53 95
e-post: naemi.hedlund@gmail.com

Eva Nordenskjöld
Anders Reimers väg 13
117 50 Stockholm
0723 - 09 31 59
e-post: eva_nordenskjold@hotmail.com

Leila Lindström
Skebokvarnsvägen 265
124 53 Bandhagen
08/99 27 57, mobil 070-718 46 94
e-post: leila.lindstrom@comhem.se


 

Klubbmästare:

Anders Ekdahl
Virvelvindsvägen 51
167 67 Bromma,
0706 - 89 69 66
e-post: anders.ekdahl@telia.com


 

Redaktör för medlemstidningen Square up:

Kurt Åberg
Drottninghamnsvägen 46
131 46 Nacka
0707-307085
kurt.aberg@telia.com

I redaktionen:

Stig Malmström
Tacitusvägen 7
168 56 Bromma,
08/87 82 23 070-6621860
e-post: stig.malmstrom@telia.com


 

Redaktör och ansvarig utgivare för hemsidan:

Göran Berg
Snättringevägen 36
14141 Huddinge
08/7742878
e-post: 7742878@gmail.com

Föreningens postgirokonto : 27 07 37 - 0