TillbakaMobil

Pumpan, Katarinasalen

Färgargårdstorget?1
T-bana till Slussen. Buss 2 mot Sofia, avstigning ändhållplatsen Barnängen. Gå tillbaka, tag till vänster Barnängsgatan mot Färgargårdstorget.
Eller tag buss 59 från Centralen (Klarabergsviadukten) till ändhållplats Malmgårdsvägen. Tag med kaffekorg.