TillbakaMobil

ABF-huset, Huddinge

Kommunalvägen 26 Huddinge

Pendeltåg till Huddinge. Gå till höger

i gången

sedan första möjlighet till vänster.

ABF-huset ligger mitt emot kyrkan.

Kaffeservering finns.