Lördag 17/2 2018
13- 16
Februaridans B M B P
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
Sundbyberg
Caller:
Mikael Gerkman
Éntré 80:-
Tag med fika
Lördag 24/3 2018
13- 16
Marsdans P A1
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
Sundbyberg
Caller:
Björn Jerneborg
Éntré 80:-
Tag med fika
Lördag 7/4 2018
13- 16
Träningsdans B
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
Sundbyberg
Caller:
Leif Snuffe Eriksson
Éntré 80:-
Tag med fika
Fredag 20/4 2018
13- 16
Workshop M
Drakenbergssalen
Lignagatan 8
Södermalm
Caller:
Lasse Rawet
Éntré 80:-
Tag med fika
Lördag 21/4 2018
13- 16
Vårdans A1 A2
Träffpunkten
Landsvägen 60
Sundbyberg
Caller:
Stefan Sidholm
Éntré 80:-
Tag med fika